مرجع پیامک، مرجع عکس نوشته

کتاب گرافی کتاب صد سال تنهایی

0 58

کتاب گرافی کتاب صد سال تنهایی

کتاب گرافی کتاب صد سال تنهایی

کتاب گرافی کتاب صد سال تنهایی

اگر روزی انسان در کوپه ی درجه یک مسافرت کند،

و ادبیات در واگن بار،

کار دنیا به سر آمده است

کتاب گرافی کتاب صد سال تنهایی

برای من همین کافی است

که مطمئن باشم تو و من

در این لحظه وجود داریم، همین

کتاب گرافی کتاب صد سال تنهایی

همیشه چیزی برای دوست داشتن وجود دارد

کتاب گرافی کتاب صد سال تنهایی

وقتی کسی مرده ای زیر خاک ندارد،

به آن خاک تعلق ندارد

کتاب گرافی کتاب صد سال تنهایی

فقر یعنی بردگی عشق

کتاب گرافی کتاب صد سال تنهایی

گذشته دروغی بیش نیست و خاطره بازگشتی ندارد

هر بهاری که می گذرد دیگر بر نمی گردد

و حتی شدید ترین و دیوانه کننده ترین عشق ها هم حقیقتی ناپایدار است

کتاب گرافی کتاب صد سال تنهایی

مرد ها چقدر عجیبند!

از یک طرف تمام عمر خود را به جنگ با کشیش ها می گذرانند

و از طرف دیگر کتاب دعا هدیه می دهند

کتاب گرافی کتاب صد سال تنهایی

زمان نمی گذرد بلکه فقط تکرار می شود

کتاب گرافی کتاب صد سال تنهایی

جهان چنان تازه بود که بسیاری از چیزها هنوز اسمی نداشتند

و برای نامیدنشان می بایست با انگشت به آن ها اشاره کنی

کتاب گرافی کتاب صد سال تنهایی

نسل های محکوم به صد سال تنهایی

فرصتی برای زندگی دوباره در روی کره زمین نخواهند داشت

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.