مرجع پیامک، مرجع عکس نوشته

عکس نوشته عاشقانه

0 85

عکس نوشته عاشقانه

عکس نوشته عاشقانه

عکس نوشته عاشقانه

با تمام امیدها، با تمام ذراتم، به تو عشق می ورزم

عکس نوشته عاشقانه

دستانت را به من بده

تا ذکر دوست داشتنم

را با انگشتانت شماره کنم

عکس نوشته عاشقانه

ماه پتوی سایه شب را

به سر کشید

تا پنهان شود

فهمید …

دلتنگ توام

عکس نوشته عاشقانه

تو نباشی

هر جا بنشینم

دست دلتنگی راحت به گلویم می رسد …!

عکس نوشته عاشقانه

رنجورم و با تاب و توانی که ندارم

دلتنگ توام ای تو همانی که ندارم

عکس نوشته عاشقانه

بین خودمان بماند

من هنوز به دست های تو

ایمان دارم

عکس نوشته عاشقانه

تو نیستی

و

شب ز کنارم نمی رود …

عکس نوشته عاشقانه

بگذار دستم راز دستت را بداند

بی هیچ پروایی

که دست عشق با ماست …

عکس نوشته عاشقانه

دو نفر در عشق

این زیباترین

کلیشه جهان است …

عکس نوشته عاشقانه

و “تو”

پنهانی ترین

دلتنگی منی …

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.