مرجع پیامک، مرجع عکس نوشته

عکس نوشته مادر

0 202

عکس نوشته مادر

عکس نوشته مادر

عکس نوشته مادر

غرورم امپراطوری بزرگیست

که فقط به پای مادرم سقوط می کند

عکس نوشته مادر

برای من معجزه این است

خوابش می برد نوزاد ناشنوا با لالایی مادر

عکس نوشته مادر

کنار مادر که باشی

فصل سردی به نام زمستان

وجود نخواهد داشت

عکس نوشته مادر

اگر پادشاه بودم

شک نکن صدای خنده ات را

سرود ملی می کردم مادر

عکس نوشته مادر

مادر همان درختی است

که برگ هایش را ریخت

تا تو ماه را از میان شاخه هایش تماشا کنی

عکس نوشته مادر

هر وقت مادرت را در رزق و برق دنیا گم کردی

مطمئن باش خدا هم تو را گم می کند

عکس نوشته مادر

لذتی که در کوفت گفتن مامان هست

در قربونت برم هیچکس نیست

عکس نوشته مادر

در رفاقت فقط مادر برنده شد

چون شیری که داد پس نگرفت

عکس نوشته مادر

کسی که گهواره را تکان می دهد

می تواند دنیایت را هم تکان بدهد

دعایم کن که سخت محتاج دعاتم مادر

عکس نوشته مادر

هرگز فراموش نکن

باید بدانی اولین زنی که در تمام طول زندگی ات عاشق توست

مادرت است

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.