مرجع پیامک، مرجع عکس نوشته

پیامک های عاشقانه دلتنگی سری سوم

0 41

پیامک های عاشقانه دلتنگی سری سوم

پیامک های عاشقانه دلتنگی سری سوم

نمی دانم شب ها من شاعر می شوم و تو را غزل باران می کنم

یا تو بهانه می شوی و من غزل غزل می بارم ؟!

****************************************

عاشق کسی شده ام که بوی وفاداریش غرور زنانه ام را دیوانه کرد..

عاشق که میشوی ……..

لالایی خواندن را هم یاد بگیر…

شب های باقیمانده عمرت به این سادگی ها صبح نخواهد شد

****************************************

فاصله بین بهشت و جهنم زندگی من ..

تنها به اندازه ی فاصله ی دستان توست..

در آغوش تو بودن یا نبودن.

****************************************

ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮدی ﺑﺮاﯾﺖ ﭼﯿﺰی ﺑﻨﻮﯾﺴﻢ ﭼﯿﺰی ﻧﻤﯽ ﻧﻮﯾﺴﻢ…….. !

ﭼﺸﻢ ﻫﺎﯾﻢ را ﮐﻪ ﺑﺨﻮاﻧﯽ ﺑﺮای ﺳـــــــــــﺎل ﻫﺎ از ﺗﻮ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ

****************************************

حتی اگر حرفی نبود….

شماره ام رابگیر وفقط بخند….

وقتی میخندی…

زمان می ایستد…

و در زیر پوستم انگار…

پرنده ایست که…

در زیر پوستم پر میزند

****************************************

آدم هــــا در هــــر بـــوســـه تـکــه ای از عـشـقــشـان را تـکـه ای از نـفـسـشــان را جــا مـــی گـــذارنـــد

هـمـیــن است کـــه گــــاهــــی دلــتـنــگــی نـفــس آدمــــی را مـــی گــیـــرد…

****************************************

وقتی چشمانم را روی هم می گذارم خواب مرا نمی برد

تو را می آورد!

از میان فرسنگ ها فاصله

****************************************

پـلـک می زنـی و دلم تـنـگ می شود .. بــرای چـشـمانت..

****************************************

من خودم را
حوالی ” بودن کنار تو” تا همیشه جا گذاشته ام….

****************************************

قــرارمـان.. فقـط .. یـک “مــانیــتورِ” کـوچـک بـــود !

امّــا .. اکنــون .. قلبـــم را ببـین..

که بــا هــر”آف” شدنــت ..

چــگونـه .. بـیقــرارِ “آمــدنــت” مـی شـــود !

****************************************

نازکتر از بلورم و نرمتر از حریر ،

اگر قصد شکستن داری،

سنگ بی انصافیست یک تلنگر کافیست.

****************************************

تو را به یاد آن روز

تو را به یاد گلبرگ های خشک آن روز خشکیده

تو را به روز اول بار دیدنت

تو را به اولین نگاه عاشقانه

تو را به یاد باران روز نیامده ات

تو را به تنهایی روز رفتنت

تو را به باران روز برگشتنت تنهایم مگذار دیگر……..

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.