مرجع پیامک، مرجع عکس نوشته

پیامک عاشقانه دلشکسته سری سوم

0 59

پیامک عاشقانه دلشکسته سری سوم

پیامک عاشقانه دلشکسته سری سوم

چــه قانــون ناعــادلانــه ای!

بــرای شــروع یــک رابطــه هــر دو طــرف بایــد بخواهنــد،

امــا بــرای تمــام شدنــش همیــن کــه یــک نفــر بخواهــد کافیســت . . .

پیامک عاشقانه دلشکسته سری سوم

مـــی گـفتـند:  سـختـی هـا نمـک زندگــــــی اسـت،

امّــــا چـرا کســی نفهمــید کـه نمــــــک بـرای مـن کـه خـاطـراتـم زخمــی اسـت،

شـور نیسـت ؛ مـزه  درد مـی دهـد !

پیامک عاشقانه دلشکسته سری سوم

یــه دوش ِ آب گــَرم . . شــَراب نــاب . . دود غــَلــیــظ ِ سـیــگــار . .

وَ پــَرواز در بــُلــَنـدای ِ مــَســتــی . . . بـه جــَهــَنــَم کــه نـیــسـتــی !!

پیامک عاشقانه دلشکسته سری سوم

کبریتـهای سـوخته هـم،روزی درخت های شـادابی بـوده اند!

مثل مـا، که روزگـاری می خنـدیدیـم قبـل از اینـکه عـشق روشنـمان کنـد

پیامک عاشقانه دلشکسته سری سوم

چه ساده قلبمان را دو دستی چسبیدیم که مبادا کسی آن را بدزدد

و عاشقمان کند غافل از اینکه برای عاشق کردنمان عقلمان را می دزدند

و حالا ما ماندیم و قلبی که اندیشیدن بلد نیست…

پیامک عاشقانه دلشکسته سری سوم

همه یک روز به گذشته برمیگردیم

و برای کسانی که دوستمان داشتند

و رهایشان کردیم سخت خواهیم گریست

پیامک عاشقانه دلشکسته سری سوم

خنــــــده دار است…نه؟!

که تـــــو هی مرا دور بزنی

و مـــن دلــــــــم را خوش کنم که در محاصـــره ی توام …

پیامک عاشقانه دلشکسته سری سوم

آدَمے کـہ بیصِدا قَهر میکُند،

میخوآهَد کـِہ بِمانَد!

کـِہ دوبآره بِخواهَد کـِہ دوباره خوآستِـہ شَود!

وَگرنـہ رَفتن را کـِہ بَلد اَست…

پیامک عاشقانه دلشکسته سری سوم

ﮐﺎﺵ ﺗﺎ ﺩﻝ میــ‌گرفت ﻭ میــ‌شڪست،

ﺩﻭﺳﺖ ﻣﯽﺁﻣﺪ ﮐﻨﺎﺭﺵ ﻣﯽﻧﺸﺴﺖ …!

پیامک عاشقانه دلشکسته سری سوم

هیچ وقت شوخی شوخی کسیو به دلت راه نده،

چون ممکنه جدی جدی عاشقت بشه،

و آخرش راستی راستی دلشو میشکونی به همین سادگی

پیامک عاشقانه دلشکسته سری سوم

فکر کردم آسمان را می توان تسخیر کرد،

آب اقیانوس را با آه خود تبخیر کرد،

فکر کردم رفتنت را می توان از یاد برد

هیچ دانستی ؟ دلم را رفتن تو پیر کرد

پیامک عاشقانه دلشکسته سری سوم

بازی مسخره ایست زندگی،

فکرش را بکن یک عمر تو را فراموش نکنم،

بعد سر پیری آلزایمر بگیرم . . . !!!

پیامک عاشقانه دلشکسته سری سوم

یک جایی می رسد که آدم دست به خودکشی می‌زند،

نه اینکه یک تیغ بردارد رگش را بزند،

نه! قید احساسش را می‌زند.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.