مرجع پیامک، مرجع عکس نوشته

پیامک عاشقانه خنده سری اول

0 48

پیامک عاشقانه خنده سری اول

پیامک عاشقانه خنده سری اول

تو به رقص بادبادک می خندی

من به خنده هایِ تو

می بينی

هميشه شادیِ ما به نخی بند است..

پیامک عاشقانه خنده سری اول

کاش می دانستی

وقتی که می خندی

جهان

از آنچه هست

اندکی بزرگتر می شود…!

پیامک عاشقانه خنده سری اول

پلک می زنی…

جهانم زیر رو می شود…!

موهایت را باز می کنی،

طوفان می شود..!

می خندی…

بهار می آید…!

دیوانه منم…

که خانه ام را رویِ ،

گُسَل خطرناکِ تن تو ساخته ام..!

پیامک عاشقانه خنده سری اول

می خندی،

قندهای عالم در دلم آب می‌شود

لبخند شیرینت

پایان روزگار تلخ من است …

پیامک عاشقانه خنده سری اول

می خندی

و در مرز مشرقی لبهات

هزاران سرباز

کشته می شوند

غمگین میشوی

و خاورمیانه ای را

اندوهگین میکنی

کیستی؟!

که اینگونه

جهانی را

پیامک عاشقانه خنده سری اول

تب میکنم وقتی که می خندی

من زندگیم با عشق مانوسه

چشمات و که با خنده میبندی

اینجا یکی عکسات و میبوسه….

پیامک عاشقانه خنده سری اول

عشق

همین خنده های ساده توست

وقتی

با تمام غصه هایت

می خندی

تا از تمام غصه هایم

رها شوم

پیامک عاشقانه خنده سری اول

تنها پرانتزی

که دوست ندارم بسته شود

لبان توست

وقتی می خندی

پیامک عاشقانه خنده سری اول

تو که می خندی

هر جای سال باشد

دوباره شکوفه ها شروع می شود

خیابان، بوی کوچه باغ می گیرد

و خورشید

در بهترین قسمت آسمان می ایستد

تا هوا

هوای تو شود

پیامک عاشقانه خنده سری اول

ازین که سوژه یِ

عکاسی ام شدی،ممنون…

نگفته سیب…

برایم چه خوب می خندی…

پیامک عاشقانه خنده سری اول

بندی به دلِ پرنده ها می بندی

یک جورِ عجیب بر غمم پابندی

با اینهمه در خودت کمی دقت کن!

در آینه ها شبیهِ من می خندی ….

پیامک عاشقانه خنده سری اول

چه دردناک است

من برای

تو گریه می کنم

تو برای

 دیگری می خندی

به سخره گرفته ای…!

پیامک عاشقانه خنده سری اول

خبر داری که شهری رویِ لبخند تو شاعر شد؟

چرا اینگونه ، کافرگونه ، بی رحمانه می خندی ؟

پیامک عاشقانه خنده سری اول

درست می گویند

هر عمل، عکس العملی دارد

مثلا…

تُ می خندی و

من می میرم برای خنده هایت…

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.