مرجع پیامک، مرجع عکس نوشته
مرور برچسب

از پاییز بگو

پیامک عاشقانه پاییزی سری پنجم

پیامک عاشقانه پاییزی سری پنجم پیامک عاشقانه پاییزی سری پنجم پاییز جان! تا میتوانی زرد شو انار هایت را قرمز کن برگ هایت را ببار خیالت هم راحت؛ ما حالمان خوب است...!         بد موقعی دیدمت ! وسطِ پاییز زیرِ باران .. اصلا محال بود…