مرجع پیامک، مرجع عکس نوشته
مرور برچسب

اس ام اس آغوش گرم

پیامک عاشقانه آغوش سری دوم

پیامک عاشقانه آغوش سری دوم پیامک عاشقانه آغوش سری دوم حسادت...!؟ حساسیت...!؟ هر چه میخواهی اسمش را بذار اما باور کن آغوش تو فقط سهم احساس من است     میخواهم بدهم دنیا را تنگ کنند.....  به اندازه آغوش تو ....... تاوقتی درآغوشت…

پیامک عاشقانه آغوش سری اول

پیامک عاشقانه آغوش سری اول پیامک عاشقانه آغوش سری اول آغوش تو مترادفِ امنیت است آغوش تو ترس های مرا می بلعد بیقرار تر از من به جهان هیچ کسى نیست ولیکن در گوشه ى آغوشِ تو آرام ترینم . . . مرا  در آغوش بگیر  که هیچ کجا  …