مرجع پیامک، مرجع عکس نوشته
مرور برچسب

اس ام اس فلسفی در مورد زندگی

پیامک فلسفی درباره زندگی سری دوم

پیامک فلسفی درباره زندگی سری دوم پیامک فلسفی درباره زندگی سری دوم زندگی زیباست اگر بگذارند چشم مخصوص تماشاست اگر بگذارند من از اظهار نظرهای دلم فهمیدم عشق هم صاحب فتوا ست اگر بگذارند     ماجرای زندگی آیا جز مشقت های شوقی توأمان با…