مرجع پیامک، مرجع عکس نوشته
مرور برچسب

اس ام اس 28 صفر

پیامک رحلت پیامبر سری اول

پیامک رحلت پیامبر سری اول پیامک رحلت پیامبر سری اول سلام بر تو اي فرستاده خوبي ها، اي مهربانترين فرشته خاک، تو از ملکوت آسمان به زمين فرا خوانده شدي، تا انسان را با معناي واقعي اش آشنا کني، تو،آفتاب روشن حقيقت بودي در شام تيره زندگي،…