مرجع پیامک، مرجع عکس نوشته
مرور برچسب

28 صفر

پیامک شهادت امام رضا سری اول

پیامک شهادت امام رضا سری اول پیامک شهادت امام رضا سری اول افتاده ای بر روی خاك و پر نداری  جز دیده ی تر مونسی دیگر نداری  آنقدر غربت می چكد از جسمت آقا  ناخواسته می گویمت مادر نداری شهادت امام رضا(علیه السلام) تسلیت باد…