مرجع پیامک، مرجع عکس نوشته
مرور برچسب

sms عاشقانه بوسه

پیامک عاشقانه بوسه سری سوم

پیامک عاشقانه بوسه سری سوم پیامک عاشقانه بوسه سری سوم ببوس مرا و با بوسه هایت جانی دوباره به من بده ببوس مرا ای بانو ... که بوسه هایت طعم خوشِ " زندگی " می دهد !     مــــــــــن و لـــب هـای خـشـکــــم تـــــو و بــوسـه ای کـــه…