مرجع پیامک، مرجع عکس نوشته
مرور برچسب

sms عاشقانه خنده

پیامک عاشقانه خنده سری اول

پیامک عاشقانه خنده سری اول پیامک عاشقانه خنده سری اول تو به رقص بادبادک می خندی من به خنده هایِ تو می بينی هميشه شادیِ ما به نخی بند است.. کاش می دانستی وقتی که می خندی جهان از آنچه هست اندکی بزرگتر می شود...! پلک می زنی...…