مرجع پیامک، مرجع عکس نوشته
مرور برچسب

sms عاشقانه دلتنگی

پیامک عاشقانه دلتنگی سری پنجم

پیامک عاشقانه دلتنگی سری پنجم پیامک عاشقانه دلتنگی سری پنجم دلتنگ که شدی برای دو نفر چای بریز! سهم خودت را بنوش... و بگذار سهم من به عادت همیشگی اش از دهن بیفتد...!     دلتنگِ ‌یک دردِ دلم یک حرف ساده چیزی که پایانش پشیمانی…