مرجع پیامک، مرجع عکس نوشته
مرور برچسب

sms عاشقانه زمستانی

پیامک عاشقانه زمستانی سری اول

پیامک عاشقانه زمستانی سری اول پیامک عاشقانه زمستانی سری اول برف می بارد سفید و سرد سفید به سان ِ بختِ تو و سرد به سان ِ آه ِ من... برف را دوست دارم ... چون فقط با برف می شود آدمی ساخت که هم درونش سفید است و هم بیرونش...…