مرجع پیامک، مرجع عکس نوشته
مرور برچسب

sms عاشقانه

پیامک عاشقانه زمستانی سری اول

پیامک عاشقانه زمستانی سری اول پیامک عاشقانه زمستانی سری اول برف می بارد سفید و سرد سفید به سان ِ بختِ تو و سرد به سان ِ آه ِ من... برف را دوست دارم ... چون فقط با برف می شود آدمی ساخت که هم درونش سفید است و هم بیرونش...…

پیامک عاشقانه دلتنگی سری ششم

پیامک عاشقانه دلتنگی سری ششم پیامک عاشقانه دلتنگی سری ششم "نـــیــســـتــــی" و پاییز با همه دلتنگی اَش آوار شده.. برسر بغضهایم.... دلم با تو بودنی میخواهد به جمع خاطر به کسر دلتنگی به ضرب عشق و به توان ابدیت گاهی خوابت را…

پیامک عاشقانه دلشکسته سری سوم

پیامک عاشقانه دلشکسته سری سوم پیامک عاشقانه دلشکسته سری سوم چــه قانــون ناعــادلانــه ای! بــرای شــروع یــک رابطــه هــر دو طــرف بایــد بخواهنــد، امــا بــرای تمــام شدنــش همیــن کــه یــک نفــر بخواهــد کافیســت . . . مـــی…

پیامک عاشقانه دوستت دارم سری سوم

پیامک عاشقانه دوستت دارم سری سوم پیامک عاشقانه دوستت دارم سری سوم و "دلم تنگ می‌شود" گاهی برای 'یک' دوستت دارم ساده دو فنجان قهوه داغ سه روز تعطیلی در زمستان چهار خنده بلند و پنج انگشت دوست داشتنی، و دلم تنگ می‌شود...       دوستت…