مرجع پیامک، مرجع عکس نوشته
مرور برچسب

sms فلسفی درمورد زن

پیامک فلسفی درباره زن سری اول

پیامک فلسفی درباره زن سری اول پیامک فلسفی درباره زن سری اول زیبایی یک زن در لباسش موها یا اندامش نیست، زیبایی یک زن را باید در چشمانش جستجو کرد، زیرا تنها راه ورود به قلب اوست .....     زنها فرشته هستند اگه دیدی مردی موفق است، بدان…