مرجع پیامک، مرجع عکس نوشته
مرور برچسب

sms فلسفی در مورد زندگی

پیامک فلسفی درباره زندگی سری دوم

پیامک فلسفی درباره زندگی سری دوم پیامک فلسفی درباره زندگی سری دوم زندگی زیباست اگر بگذارند چشم مخصوص تماشاست اگر بگذارند من از اظهار نظرهای دلم فهمیدم عشق هم صاحب فتوا ست اگر بگذارند     ماجرای زندگی آیا جز مشقت های شوقی توأمان با…