مرجع پیامک، مرجع عکس نوشته
مرور برچسب

sms فلسفی در مورد مرگ

پیامک فلسفی درباره مرگ سری دوم

پیامک فلسفی درباره مرگ سری دوم پیامک فلسفی درباره مرگ سری دوم از مرگ نترسید از این بترسید که وقتی زنده اید چیزی درون شما بمیرد به نام انسانیت. مرگ متضاد زندگی نیست، بلکه بخشی از آن است بعضی آدم ها در 25 سالگی می میرند و در 75…