مرجع پیامک، مرجع عکس نوشته

پیامک های فلسفی جدید سری اول

0 91

پیامک های فلسفی جدید سری اول

پیامک های فلسفی جدید سری اول

بعضی وقت ها خدا؛

درهای رحمتش رو یه خورده باز می کنه؛

تا بتونی از لای در، رحمت هاشو ببینی؛

ولی نمی تونی بهشون دست بزنی؛

چون روی در، قفلی به نام حکمته …

**********

در عجبم

از سیب خوردنِ مان

که

از آن فقط ” چوبش ” باقی می ماند.

مگر این همه چــــــوب که خوردیم

از یک سیــــب…..شروع نشد !؟

**********

گمان می کردم

راه ِمرگ ٬ از زندگی جداست ؛

اما نه !

هر دو دستشان توی ِ یک کاسه است

همین زندگی بود که٬

مرا کُشت!

**********

یادمان باشد

تاوان کارهایمان دامن عزیزانمان را هم میگیرد ….

همچون ما که

تاوان یک لحظه غفلت آدم و حوا را میدهیم……

**********

این روزها داشتن یک “فــــکر پـــاک”

از تمــام مــعـابد

و مسـاجد

و کلیــساهای دنیــا

“مــقدس تر” است .

**********

در سقوط

هم می توان سهمگین و باصلابت و مقتدر بود

این را

آبشار

به من گفت..

**********

سخت نگیرید … ! ،

آخرین باری که خدا سخت گرفت …

مجبور شد جهنّم را دُرُست کند …

**********

مــرگــ،

اجــاره بهـــا بــود

بـــرای خــانــه ی زنــدگــی کـــه

مــدام چــکــه مــی کــرد.

**********

باز هم بلند شو

ایستادن کسی که زمینش زده اند

از کسی که به زور سر پایش نگه داشته اند

زیباتر است . . .

**********

آدمهای بزرگ،کسانی نیستند که شکست نخورده‌اند

کسانی هستند که بعد از شکست ، پیروز شده‌اند . . .

**********

نه شکارچی ، نه تفنگ ، نه گلوله

هیچکدام نمی دانستند که پرنده برای جوجه هایش غذا می برد

اما خدا که می دانست

**********

كسی كه بسیار می خواند و بسیار می داند،

اما به هر دلیل وارد كارزار مبارزه برای آزادی نمی شود،

 مانند فروشگاهی بسیار بزرگ و پر از كالاست،

كه روی در ورودی اش نوشته باشند “تعطیل” است.

**********

بــرای تمــــام رنجــــهایی كه می بــری صـــبر كــن …

صــــبر اوج احتـــرام به حكـــــمت خداونــد اسـت …

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.