مرجع پیامک، مرجع عکس نوشته

پیامک فلسفی درباره خدا سری اول

0 90

پیامک فلسفی درباره خدا سری اول

پیامک فلسفی درباره خدا سری اول

خداوند هیچ قفلی را بدون کلیدش

خلق نمی کند

و

هیچگاه مشکلات را بدون

راه حلشان سر راهتان قرار نمیدهد

به او اعتماد کنید

****************************************

درست در لحظه آخر…

در اوج توکل  و نهایت تاریکی…

نوری نمایان می شود معجزه ای رخ می دهد

خدا از راه می رسد…!

****************************************

خدایا

من در این شب

از تو چه بخواهم؟

همه چیز در برابرت کوچک است

جز تو

هیچ چیز دیگری خواستنی نیست!

****************************************

دو چیز مرا متحیر میكند

آبی آسمانی که می بینم و می دانم که نیست

و خدایی که نمی بینم و می دانم که هست

****************************************

فقط گوشه چشمی از نگاه خداوند برای خوشبختی انسان کافیست …
به امید آنکه همیشه در نگاهش باشی !

****************************************

خدا

نه به قدر رویاها

بلکه به اندازه ایمان و اطمینان توست

که می بخشد

****************************************

خدایا گاهی تو را بزرگ می بینم

و گاهی کوچک این تو نیستی که بزرگ می شوی و کوچک

این منم که گاهی نزدیک می شوم و گاه دور . . .

****************************************

گاهی خدا میخواهد با دست تو دست دیگر بندگانش را بگیرد ؛

وقتی دستی را به یاری میگیری بدان که دست دیگرت در دست خداست !

****************************************

آرامش یعنی

در میان صدها مشکل

عین خیالت هم نباشد

لبخند بزنی

چون میدانی

خدایی داری که هوایت را دارد

****************************************

خدا را گفتم بیا جهان را قسمت کنیم :

آسمان برای من ابرهایش برای تو

دریا برای من موج هایش برای تو

ماه برای من خورشید برای تو

خدا خندید و گفت :

تو بندگی کن و انسان باش همه دنیا برای تو …..

من هم برای تو

****************************************

خدایا دلم که برایت تنگ می شود با آنکه می دانم همه جا هستی

اما به آسمان نگاه می کنم چرا که آسمان سه نشانه از تو دارد :
بی انتهاست ، بی دریغ است و چون یک دست مهربان همیشه بالای سرماست !

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.