مرجع پیامک، مرجع عکس نوشته

پیامک فلسفی درباره خدا سری دوم

0 69

پیامک فلسفی درباره خدا سری دوم

پیامک فلسفی درباره خدا سری دوم

خدا تنها معشوقی است که عاشقان بیشمار دارد….

و هیچ کدام ازبودن دیگری ناراضی نیست…!

پیامک فلسفی درباره خدا سری دوم پیامک فلسفی درباره خدا سری دوم پیامک فلسفی درباره خدا سری دوم پیامک فلسفی درباره خدا سری دوم

جایی که انسان جز برگ های پژمرده چیزی نمی بیند،

خداوند گل هایی می بیند که در حال سر بر آوردن هستند.

پیامک فلسفی درباره خدا سری دوم پیامک فلسفی درباره خدا سری دوم پیامک فلسفی درباره خدا سری دوم پیامک فلسفی درباره خدا سری دوم

خدای من “بهشتی” دارد، نزدیک، زیبا، بزرگ

و به گمانم”دوزخی” دارد، کوچک، بعید

و در پی دلیلی ست که ببخشد ما را

گاهی به بهانه یک دعا …

پیامک فلسفی درباره خدا سری دوم پیامک فلسفی درباره خدا سری دوم پیامک فلسفی درباره خدا سری دوم پیامک فلسفی درباره خدا سری دوم

من و خدا وقتی که ما می شویم،

یک تیم عالی می شویم؛

تیمی که هیچ کس حریفش نمی شود.

پیامک فلسفی درباره خدا سری دوم پیامک فلسفی درباره خدا سری دوم پیامک فلسفی درباره خدا سری دوم پیامک فلسفی درباره خدا سری دوم

خدا آن حس زیبایی است که در تاریکی صحرا

زمانی که هراس مرگ می دزد سکوتت را

یکی همچون نسیم دشت می گوید:

کنارت هستم ای تنها

پیامک فلسفی درباره خدا سری دوم پیامک فلسفی درباره خدا سری دوم پیامک فلسفی درباره خدا سری دوم پیامک فلسفی درباره خدا سری دوم

خدای من باران تکراری نمی شود.

هر وقت بیاید دوست داشتنی است،

تو برای من بارانی …

پیامک فلسفی درباره خدا سری دوم پیامک فلسفی درباره خدا سری دوم پیامک فلسفی درباره خدا سری دوم پیامک فلسفی درباره خدا سری دوم

خدا مرهم تمام دردهاست.

هر چه عمق خراشهای وجودت بیشتر باشد،

خدا برای پر کردن آن بیشتر در وجودت جای می گیرد.

پیامک فلسفی درباره خدا سری دوم پیامک فلسفی درباره خدا سری دوم پیامک فلسفی درباره خدا سری دوم پیامک فلسفی درباره خدا سری دوم

سخن گفتن با خدا مانند صحبت کردن با یک دوست پشت تلفن است.

ممکن است او را در طرف دیگر نبینیم، اما می دانیم که دارد گوش می کند.

پیامک فلسفی درباره خدا سری دوم پیامک فلسفی درباره خدا سری دوم پیامک فلسفی درباره خدا سری دوم پیامک فلسفی درباره خدا سری دوم

گاهی آنقدر خدا زود به خواسته هایمان جواب می دهد که باورمان نمی شود از طرف او بوده.

اینجاست که می گوییم:

“عجب شانسی آوردم.”

پیامک فلسفی درباره خدا سری دوم پیامک فلسفی درباره خدا سری دوم پیامک فلسفی درباره خدا سری دوم پیامک فلسفی درباره خدا سری دوم

خدای من، وقتی در زندگی ام کم رنگ شدی،

هزار کلمه، هزار ایده، هزار … بر جای خالی ات ریختم، پر نشد،

به گمانم از جنس بی نهایتی،

خدای من! برگرد که تهی شده ام!

پیامک فلسفی درباره خدا سری دوم پیامک فلسفی درباره خدا سری دوم پیامک فلسفی درباره خدا سری دوم پیامک فلسفی درباره خدا سری دوم

جایی در پشت ذهنت به خاطر بسپار،

که اثر انگشت خداوند بر همه چیز هست …

پیامک فلسفی درباره خدا سری دوم پیامک فلسفی درباره خدا سری دوم پیامک فلسفی درباره خدا سری دوم پیامک فلسفی درباره خدا سری دوم

وقتی خداوند از پشت،

دست هایش را روی چشمانم گذاشت،

از لای انگشتانش آنقدر محو دیدن دنیا شدم،

که فراموش کردم منتظر است نامش را صدا کنم…

پیامک فلسفی درباره خدا سری دوم پیامک فلسفی درباره خدا سری دوم پیامک فلسفی درباره خدا سری دوم پیامک فلسفی درباره خدا سری دوم

تنها یک پرنده کوچک که زیر برگ ها نغمه سرایی می کند برای اثبات خدا کافیست …

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.