مرجع پیامک، مرجع عکس نوشته

پیامک فلسفی درباره زندگی سری دوم

0 64

پیامک فلسفی درباره زندگی سری دوم

پیامک فلسفی درباره زندگی سری دوم

زندگی زیباست اگر بگذارند

چشم مخصوص تماشاست اگر بگذارند

من از اظهار نظرهای دلم فهمیدم

عشق هم صاحب فتوا ست اگر بگذارند

پیامک فلسفی درباره زندگی سری دوم پیامک فلسفی درباره زندگی سری دوم پیامک فلسفی درباره زندگی سری دوم پیامک فلسفی درباره زندگی سری دوم

ماجرای زندگی آیا

جز مشقت های شوقی توأمان با زجر ،

اختیارش هم عنان با جبر ،

بسترش بر بعد فرار و مه آلود زمان لغزان ،

درفضای کشف پوچ ماجراها ، چیست ؟

من بگویم ، یا تو می گویی

هیچ جز این نیست

پیامک فلسفی درباره زندگی سری دوم پیامک فلسفی درباره زندگی سری دوم پیامک فلسفی درباره زندگی سری دوم پیامک فلسفی درباره زندگی سری دوم

زندگی رویش حادثه نیست،زندگی رهگذر تجربه هاست

تکه ابریست به پهنای غروب ،آسمانیست به زیبایی مهر

پیامک فلسفی درباره زندگی سری دوم پیامک فلسفی درباره زندگی سری دوم پیامک فلسفی درباره زندگی سری دوم پیامک فلسفی درباره زندگی سری دوم

زندگی سه چیز است :

اشكی كه خشك می شود،

لبخندی كه محو می شود،

یادی كه می ماند وفراموش نمی شود

 

پیامک فلسفی درباره زندگی سری دوم پیامک فلسفی درباره زندگی سری دوم پیامک فلسفی درباره زندگی سری دوم پیامک فلسفی درباره زندگی سری دوم

زندگی ضرب زمین در ضربان دلهاست

زندگی حس غریبیست كه یك مرغ مهاجر دارد

زندگی سوت قطاریست كه در خواب پلی میپیچد 

پیامک فلسفی درباره زندگی سری دوم پیامک فلسفی درباره زندگی سری دوم پیامک فلسفی درباره زندگی سری دوم پیامک فلسفی درباره زندگی سری دوم

زندگی فرصتیست که از مرگ گرفته ایم تا بخندیم……..نه به هم بلکه با هم

پیامک فلسفی درباره زندگی سری دوم پیامک فلسفی درباره زندگی سری دوم پیامک فلسفی درباره زندگی سری دوم پیامک فلسفی درباره زندگی سری دوم

داستان غم انگیز زندگی این نیست که انسانها فنا می شوند،

این است که آنان از دوست داشتن باز می مانند

پیامک فلسفی درباره زندگی سری دوم پیامک فلسفی درباره زندگی سری دوم پیامک فلسفی درباره زندگی سری دوم پیامک فلسفی درباره زندگی سری دوم

زندگی رود روان است روان می گذرد

هرچه تقدیر من و توست همان می گذرد

زندگی صحنه سنگین ریاست همه محتاج به آن مینگریم

عاقبت از پی تقدری چو باد

از پی لاشه هم میگذریم

پیامک فلسفی درباره زندگی سری دوم پیامک فلسفی درباره زندگی سری دوم پیامک فلسفی درباره زندگی سری دوم پیامک فلسفی درباره زندگی سری دوم

زندگی قصه ی مرد یخ فروشی است كه از او پرسیدند : فروختی ؟ گفت : نخریدند ، تمام شد .

پیامک فلسفی درباره زندگی سری دوم پیامک فلسفی درباره زندگی سری دوم پیامک فلسفی درباره زندگی سری دوم پیامک فلسفی درباره زندگی سری دوم

هر ابلهی می تواند با بحران مقابله کند،

این زندگی روزمره است که تو را نابود می کند

پیامک فلسفی درباره زندگی سری دوم پیامک فلسفی درباره زندگی سری دوم پیامک فلسفی درباره زندگی سری دوم پیامک فلسفی درباره زندگی سری دوم

در حسرت زندگی دیگران بودن برای این است که از بیرون که نگاه می کنی،

زندگی دیگران یک کل است که وحدت دارد

اما زندگی خودمان که از درون نگاهش می کنیم،

همه اش تکه تکه و پاره پاره به نظر می آید،

و ما هنوز در پی سراب وحدت می دویم …

پیامک فلسفی درباره زندگی سری دوم پیامک فلسفی درباره زندگی سری دوم پیامک فلسفی درباره زندگی سری دوم پیامک فلسفی درباره زندگی سری دوم

زندگی زیباست ای زیبا پسند

زیبا اندیشان به زیبایی رسند

آنقدر زیباست این بی بازگشت

کز برایش میتوان از جان گذشت!

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.