مرجع پیامک، مرجع عکس نوشته

پیامک فلسفی درباره مرگ سری دوم

پیامک فلسفی درباره مرگ سری دوم
0 70

پیامک فلسفی درباره مرگ سری دوم

پیامک فلسفی درباره مرگ سری دوم

از مرگ نترسید
از این بترسید که وقتی زنده اید
چیزی درون شما بمیرد به نام انسانیت.

پیامک فلسفی درباره مرگ سری دوم

مرگ متضاد زندگی نیست، بلکه بخشی از آن است

پیامک فلسفی درباره مرگ سری دوم

بعضی آدم ها در ۲۵ سالگی می میرند و در ۷۵ سالگی دفن می شوند

پیامک فلسفی درباره مرگ سری دوم

بزدلان پیش از مرگشان، بارها می میرند، شجاعان تنها یک بار مرگ را تجربه می کنند

پیامک فلسفی درباره مرگ سری دوم

از زندگی لذت ببر، زمان زیادی برای مردن هست

پیامک فلسفی درباره مرگ سری دوم

مرده ها بیشتر از زنده ها گل دریافت می کنند، چون که افسوس قوی تر از قدرشناسی است.

پیامک فلسفی درباره مرگ سری دوم

زندگی، جریانی مداوم از مُردَن است

پیامک فلسفی درباره مرگ سری دوم

زندگی تنها یک رویاست در راه ما به سوی مرگ

پیامک فلسفی درباره مرگ سری دوم

آخرین کلمات پیش از مرگ برای احمق هایی هست که به اندازه کافی حرف نزده اند

پیامک فلسفی درباره مرگ سری دوم

پیش از آنکه منزل عوض کنید. آرزوهای مرده ها را عملی کنید:

آنان آرزو می کنند،

که حتی برای یک لحظه به دنیا برگردند

وعملی مورد رضایت خداوند انجام دهند …

پیامک فلسفی درباره مرگ سری دوم

کافی است زمان مرگت را بدانی،

آن وقت است که حتی زیبایی خوردن یک لیوان آب را از دست نمی دهید!!!!

پیامک فلسفی درباره مرگ سری دوم

نام این منجلاب ِ روزمرگی را زندگی گذاشته ایم ؛
آن وقت از مرگ که خود پایان بخش ِ این بدختی است ، هراسانیم…!

پیامک فلسفی درباره مرگ سری دوم

اگرميدانستيم که يك محکوم به مرگ هنگام مجازات تاچه حد آرزوي بازگشت به زندگي را دارد،

آنگاه قدر روزهايي که با غم سپری ميکرديم را ميدانستيم

پیامک فلسفی درباره مرگ سری دوم

زندگی همه انسان ها را با یکدیگر برابر می کند،مرگ آشکار می کند که کدام یک متشخص است

پیامک فلسفی درباره مرگ سری دوم

مرگ احتمالا بهترین اختراع زندگی است چرا که عامل تغییر است،

مرگ کهنه ها را دور می ریزد تا جا برای تازه ها باز شود.

پیامک فلسفی درباره مرگ سری دوم

به جای تاج گل بزرگی
که پس از مرگم برای تابوتم می آوری
شاخه ای از آن را همین امروز به من هدیه کن

پیامک فلسفی درباره مرگ سری دوم

چیزی که ما را نکشد قوی ترمان می کند.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.